Rol van de zorgverlener

Wanneer de deelnemer door loting in de groep die een MRI-scan en bloedafname zal ondergaan geplaatst wordt, zal de huisarts hierover geïnformeerd worden.

Slechts in bepaalde gevallen (zie Uitslagen) zal de huisarts geïnformeerd worden over de uitslagen van de MRI-scan. De onderzoekers zullen een brief met de uitslagen aan de huisarts sturen.

 

De uitslagenbrief aan de deelnemer zal na de brief aan de huisarts worden verzonden, zodat de huisarts tijd heeft om zijn patiënt te informeren en verder beleid te bespreken. In de uitslagenbrief staat een advies vermeld. Het staat de huisarts echter vrij om, in overleg met de patiënt, verdere diagnostiek en/of behandeling in te zetten en/of de patiënt te verwijzen naar de specialist.

Doctor Operating CT Scanner