Uitslagen

We verwachten dat de eerste resultaten van de preHEART 3 studie bekend zijn in 2021. In dat geval zullen ze hier op de website geplaatst worden.