Privacy

De onderzoekers houden zich aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement van het UMCG. Daarnaast worden persoonsgegevens van deelnemers gekoppeld aan een code. De onderzoekers zullen onder deze code met onderzoeksgegevens werken. De persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam of geboortedatum) zullen dan ook nooit gebruikt worden in een database, rapport of wetenschappelijke publicatie. De onderzoeksgegevens worden alleen voor GIPS-IV gebruikt. De toegang tot de persoonsgegevens wordt strikt bewaakt. Slechts een beperkt aantal personen (beschreven in de patiënteninformatie) heeft toegang tot de persoonsgegevens.