Algemene Informatie

Het PreHEART model is een risicohulpmiddel waarmee ambulanceverpleegkundigen het risico van een ziekte aan de kransslagaderen (coronair lijden) beter kunnen inschatten.

Pijn op de borst

Als een patiënt 112 of de huisarts belt, in verband met klachten die lijken op een hartinfarct, stuurt de meldkamer een ambulance. Het ambulanceteam onderzoekt de patiënt en stelt vast of er sprake is van een hartinfarct. De klachten die passen bij een hartinfarct kunnen zeer divers zijn. Voor meer informatie over het herkennen van een hartinfarct, heeft de hartstichting deze informatie (link) ontwikkeld. Ongeveer de helft van de hartinfarcten kunnen worden opgespoord door een hartfilm. Als op het hartfilm een hartinfarct zichtbaar is, krijgt de patiënt bloedverdunners en wordt hij of zij met spoed naar een speciaal ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Slechts 9% van alle patiënten met de verdenking van een hartinfarct hebben daadwerkelijk een hartinfarct dat zichtbaar is op een hartfilm.

Waarom is een risicoscore nodig?

Elk jaar vervoeren ambulancediensten in Nederland ongeveer 100.000 patiënten met pijn op de borst naar het ziekenhuis om deze ziekte uit te sluiten. Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de patiënten geen hartziekte (40-60%) of in een klein deel alsnog een hartinfarct (5-15%) had. Daarom worden de meeste patiënten met klachten van pijn op de borst vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dit leidt tot onnodig vertraging van optimale behandeling van een hartinfarct alsmede onnodige wachttijden en opname op een eerstehulpafdeling.

Door een risicoscore te gebruiken kan de ambulanceverpleegkundige de patiënt een behandeling aanbieden die beter aansluit bij de patiënt. Door anamnese, hartfilm (ECG), risicofactoren, leeftijd en een bloedwaarde samen te voegen, wordt de score berekend en de patiënt geplaatst in een laag, gemiddeld of hoog risico groep.

De preHEART score

De preHEART score berekent het risico op een hartinfarct binnen enkele dagen na het ontstaan van de klachten. Deze score bestaat uit vijf elementen. Naast het klachtenpatroon, het hartfilmpje, het geslacht van de patiënt en de leeftijd, wordt ook gebruik gemaakt van een bloedwaarde "troponine". Troponine is een stof die alleen in het bloed meetbaar voorkomt indien er schade is aan de hartspier, zoals bij een hartinfarct. De score geeft aan of een patiënt een zeer laag risico, een gemiddeld risico of een hoog risico heeft. De preHEART score is wetenschappelijk onderzocht en werkt zeer betrouwbaar.

Wat verwachten de onderzoekers?

Onze hoop en hypothese is dat we door invoering van het preHEART model betere en efficiëntere zorg kunnen bieden voor alle mensen in Nederland die 112 bellen voor pijn op de borst. Met dit onderzoek kunnen onderzoeken of het invoeren van het preHEART model inderdaad leidt tot betere en efficiëntere zorg. Indien de uitkomsten van het onderzoek dat toelaten, gaan we het preHEART model landelijk en misschien wel In geheel Europa gebruiken.

Voor nadere informatie kunt u via email contact zoeken.