Uitslagen

We verwachten dat de eerste resultaten van de GIPS-IV studie bekend zijn in 2021. In dat geval zullen ze hier op de website geplaatst worden.

Doctor Operating CT Scanner