Toestemming

Patiënten die in aanmerking komen voor de GIPS-IV studie zullen voorafgaand aan de dotterbehandeling op de hartkatheterisatiekamer door de interventiecardioloog kort worden geïnformeerd over de studie en om mondelinge toestemming gevraagd. Na opname op de hartbewaking krijgen patiënten een uitgebreide informatiebrief. Tevens zal tijdens opname de arts-onderzoeker langskomen om studiedeelname te bespreken. Uiteraard kunt u al uw vragen met betrekking tot het onderzoek in dit gesprek stellen. U beslist dan of u definitief mee blijft doen met de studie en zal samen met de arts-onderzoeker het toestemmingsformulier ondertekenen.