Deelname

Niet iedere patiënt met een hartinfarct komt in aanmerking voor deelname aan de GIPS-IV studie. Indien u wel in aanmerking komt zal u gevraagd worden of u wilt deelnemen aan de studie op het moment dat u opgenomen wordt in het UMCG, voorafgaand aan de hartcatheterisatie en dotterbehandeling. Als deelnemer krijgt u tijdens de opname twee keer natriumthiosulfaat of placebo toegediend, wordt u gevraagd om na 4 maanden een MRI scan te ondergaan, en wordt u gedurende een periode van twee jaar een aantal keer opgebeld om te vragen hoe het met u gaat. Deelname aan de GIPS-IV studie is geheel vrijwillig en deelnemers kunnen op elk moment besluiten om met het onderzoek te stoppen. Zolang u deelneemt aan de GIPS-IV studie (2 jaar) is het in principe niet toegestaan om mee te doen aan andere wetenschappelijke onderzoeken.