Veelgestelde vragen

Is de farmaceutische industrie betrokken bij de GIPS-IV studie?

Dit onderzoek is een initiatief van de onderzoekers en het UMCG. De farmaceutische industrie is niet bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gesponsord door ZonMw en de Hartstichting.

Wie heeft beschikking tot mijn onderzoeksgegevens?

Met het tekenen van het toestemmingsformulier voor deelname geeft u de onderzoekers toegang tot uw onderzoeksdata. Wij behandelen uw data strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden onder een studiecode verwerkt, waarbij u persoonsgegevens niet in de database terecht komen.

Naast de onderzoekers kunnen ook sommige personen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot uw gegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn een monitor (die uw verzamelde gegevens controleert en vergelijkt met de gegevens uit uw medisch dossier) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonlijke gegevens.

Worden de bevindingen van de MRI-scan aan mij teruggekoppeld?

Er volgt niet standaard een uitslag van de MRI-scan, omdat deze in het kader van onderzoek gemaakt wordt. In het geval van relevante nevenbevindingen zullen we dit aan uw huisarts en/of behandelend cardioloog terug koppelen.