Uitslagen

MRI-scan

 

In principe wordt er aan patiënten en zorgverleners geen uitslag gegeven van de bevindingen bij de MRI-scan. Bij het constateren van toevalsbevindingen zal dit teruggekoppeld worden aan de huisarts. In het geval van cardiale nevenbevindingen met klinische consequenties zal dit ook aan de behandelend cardioloog teruggekoppeld worden. 
 

Studie resultaten

 

We verwachten dat de eerste resultaten van de GIPS-IV studie bekend zijn in 2021. In dat geval zullen ze hier op de website geplaatst worden.


Na het verwerken van alle gegevens zullen deelnemers geïnformeerd worden over de belangrijkste resultaten. Pas op dit moment kan een deelnemer navragen in welke behandelarm hij/zij heeft gezeten.