Rol van de zorgverlener

Wanneer een deelnemer meedoet met de GIPS IV-studie, ontvangt de huisarts en behandelend specialist via de ontslagbrief een notitie van deelname.

 

Bij het tekenen van het informed consent voor de GIPS-IV studie, geeft een deelnemer tevens toestemming voor het opvragen van infomatie bij de huisarts of behandelend specialist wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de veiligheid van de deelnemer of goed verloop van de studie.