Privacy

De onderzoekers houden zich aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement van het UMCG. Daarnaast worden persoonsgegevens van deelnemers gekoppeld aan een code. De onderzoekers zullen onder deze code met onderzoeksgegevens werken. De persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam of geboortedatum) zullen dan ook nooit gebruikt worden in rapporten of wetenschappelijke publicaties. De onderzoeksgegevens worden alleen voor CardioLife gebruikt. Slechts een deel van de onderzoekers heeft toegang tot de persoonsgegevens. Dit is nodig om deelnemers vragenlijsten of uitslagen te kunnen sturen, indien van toepassing. De toegang tot de persoonsgegevens wordt strikt bewaakt.

© 2019 by ITC Team |  Terms of Use  |   Privacy Policy