Deelname

Een deel van de mensen die aan ImaLife (een studie binnen het Lifelines onderzoek) hebben meegedaan krijgt een uitnodiging voor deelname aan CardioLife. Naast de uitnodiging voor CardioLife ontvangen deze mensen ook een informatiebrochure, een toestemmingsverklaring en een vragenlijst. Er zijn enkele voorwaarden voor deelname aan CardioLife, die onder andere te maken hebben met de techniek van de MRI-scanner. Aan de hand van de vragenlijst bepalen de onderzoekers of mensen uiteindelijk mee kunnen doen aan CardioLife.     

 

Als u een uitnodiging voor CardioLife heeft ontvangen en mee wilt doen aan CardioLife, vragen de onderzoekers u om de toestemmingsverklaring te ondertekenen en daarnaast de vragenlijst in te vullen. Stuur de ondertekende toestemmingsverklaring en de ingevulde vragenlijst terug in de meegezonden antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.

 

Er kan alleen op uitnodiging van de onderzoekers deelgenomen worden aan CardioLife.

Doctor Operating CT Scanner