Algemene Informatie

Achtergrond

Hart- en vaatziekten zijn een van de voornaamste redenen van overlijden in Nederland. Per jaar krijgen ongeveer 26.500 Nederlanders plotseling een hartinfarct, waarvan er per jaar ongeveer 5.500 overlijden. Daarnaast kunnen mensen een hartstilstand en/of plotse hartdood krijgen, als gevolg van een hartinfarct.

 

Een hartinfarct wordt veroorzaakt doordat vet en kalk in de kransslagaderen (slagaderverkalking) plotseling openbarst. Dit kan het bloedvat afsluiten, waardoor de hartspier afsterft. Om een hartinfarct of hartstilstand te kunnen voorkomen is het belangrijk slagaderverkalking vroegtijdig te herkennen. Dit is moeilijk, omdat slagaderverkalking geleidelijk kan ontstaan en plotseling kan leiden tot een hartinfarct, zonder dat iemand van tevoren klachten heeft gemerkt.  

Doel

Het doel van CardioLife is om met behulp van vragenlijsten, bloedonderzoek en de nieuwste beeldvormende technieken (CT en MRI van het hart) vroege aanwijzingen voor het krijgen van een hartinfarct of hartstilstand te ontdekken. Zo hopen we dat we in de toekomst dreigende hartinfarcten vroegtijdig kunnen herkennen. Daarmee hopen we dat hart- en vaatziekten in de toekomst voorkomen kunnen worden en het aantal mensen dat ziek wordt of sterft door hart- en vaatziekten kan worden verlaagd.

Studie opzet

Voor CardioLife nodigen we gezonde mensen uit die in het kader van de ImaLife studie (www.lifelines.nl) een CT-scan van het hart hebben ondergaan. Een deel van de deelnemers aan CardioLife sturen we vragenlijsten. Een ander deel van de deelnemers krijgt naast de vragenlijsten ook een MRI-scan van het hart en een bloedafname. Of een deelnemer ook een MRI-scan en een bloedafname ondergaat wordt bepaald door loting.

Resultaten

Na enkele jaren kijken we hoeveel deelnemers in de loop der tijd ziek zijn geworden of overleden door hart- en vaatziekten. Deze informatie verzamelen we door het sturen van vragenlijsten en het raadplegen van zorgverleners en Nederlandse registratiesystemen. We bestuderen vervolgens of de combinatie van de vragenlijsten, de CT-scan, de MRI-scan en de bloedafname kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van mensen met een groot risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting heeft zich als doel gesteld om hart- en vaatziekten eerder op te sporen om gezonder oud te kunnen worden. Daarom financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek zoals

CardioLife.

Ziekenhuizen

CardioLife wordt gecoördineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De MRI-scan en bloedafname vindt plaats in het UMCG of in Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Doctor Operating CT Scanner